Đồ họa Canvas HTML

Đồ họa Canvas HTML

  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử . HTML <canvas> phần tử được sử dụng để vẽ đồ họa trên 1 trang web. Đồ họa bên trái được tạo bằng <canvas>. Nó hiển thị bốn thành phần: hình chữ nhật màu đỏ, hình chữ nhật chuyển màu,...

Ưu điểm của Web

Ưu điểm của Web

  Tại sao lại là Web? Bởi vì không giống như bất kỳ công nghệ nào khác, Web có thể là bất cứ thứ gì chúng ta tạo ra. Chúng ta có thể định hình nó. Chúng ta có thể đúc nó. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta có thể...