Website là gì? Mọi điều bạn cần biết (từ A – Z) về website

Website là gì? Mọi điều bạn cần biết (từ A – Z) về website

Website là một trang web được tạo ra để chia sẻ thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm với mọi người trên internet. Nó có thể bao gồm nhiều trang với nội dung khác nhau và có thể được tạo ra bởi cá nhân hoặc công ty. Website có thể sử dụng để kinh doanh, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc chia sẻ thông tin chung với mọi người.