Thẻ Meta “NoIndex” có nghĩa là gì?

Thẻ Meta “NoIndex” có nghĩa là gì?

  Để đơn giản hóa, điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng thẻ meta ngăn lập chỉ mục, các công cụ tìm kiếm sẽ không lập chỉ mục trang đó và trang đó sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, nó vẫn có thể...

Cách sử dụng thẻ meta rô-bốt: hướng dẫn cơ bản

Cách sử dụng thẻ meta rô-bốt: hướng dẫn cơ bản

  Nếu bạn dùng meta robots trên các trang của mình, bạn có thể cung cấp cho các công cụ tìm kiếm hướng dẫn về cách bạn muốn chúng thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục các phần của trang web của bạn. Trang này liệt kê tổng quan về...

Noindex và Google: Hướng dẫn dành cho SEO trung cấp

Noindex và Google: Hướng dẫn dành cho SEO trung cấp

  Tiếp theo hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu của LCA về cách triển khai các chỉ thị ngăn lập chỉ mục, không cho phép và theo dõi, LCA sẽ đào sâu hơn 1 chút vào vùng nước âm u của việc ngăn lập chỉ mục. LCA sẽ...