Noindex làm gì cho SEO? Sự khác biệt với nofollow là gì?

Noindex làm gì cho SEO? Sự khác biệt với nofollow là gì?

 

ngăn lập chỉ mục Nghĩa tiếng Trung của từ này có thể hiểu đơn giản là “không lập chỉ mục”. Khi có 1 trang trên trang web của bạn mà bạn không muốn công cụ tìm kiếm Google lập chỉ mục, bạn có thể sử dụng thẻ meta ngăn lập chỉ mục để thông báo cho Google biết rằng bạn không muốn nó lập chỉ mục trang này. Google thấy ngăn lập chỉ mục Nó cũng sẽ biết rằng bạn không muốn nó lập chỉ mục trang này.

Việc sử dụng noindex rất đơn giản, đó là thêm thẻ Meta vào khốicủa trang web:đó là nó.

Tuy nhiên, về mặt thực hành tối ưu hóa SEO,ngăn lập chỉ mục Rất dễ bị nhầm lẫn với nofollow và robots.txt, chúng có các chức năng khác nhau trong SEO.

Nên đọc: Hướng dẫn Nghiên cứu Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm SEO! SEO là gì? SEO tiến hành trực tiếp như thế nào?

Ngoài việc hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng thẻ noindex, bài viết này cũng sẽ giải thích noindex và nofollow Ngoài ra còn có 1 sự khác biệt trong việc sử dụng robots.txt.

ngăn lập chỉ mục là gì?

Mục đích chính của ngăn lập chỉ mục là ngăn không cho trang web hoặc tài nguyên hiển thị trong công cụ tìm kiếm của Google hoặc các công cụ tìm kiếm khác. Bạn có thể chọn thêm tiêu đề hoặc thẻ meta ngăn lập chỉ mục trong phản hồi HTTP.

Bất cứ khi nào trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm truy xuất thẻ hoặc tiêu đề có chứa lệnh cấm lập chỉ mục, nó sẽ biết rằng đây là trang mà bạn không muốn nó lập chỉ mục và công cụ tìm kiếm sẽ loại trừ hoàn toàn trang này khỏi kết quả tìm kiếm của Google hoặc các công cụ tìm kiếm khác Ngoài ra kết quả là như nhau bất kể có các trang web khác được kết nối với trang này hay không.

Làm thế nào để sử dụng noindex?

ngăn lập chỉ mục Cách sử dụng rất đơn giản, đại khái có hai cách sử dụng.

1. Sử dụng thẻ Meta để thêm noindex

Phương pháp đầu tiên rất đơn giản và cũng là phương pháp được nhiều người áp dụng, đó là thêm trực tiếp dòng cú pháp sau vào khốicủa trang web mà bạn không muốn lập chỉ mục.

 

Thêm thẻ meta ở trên và bạn đã hoàn tất.

Ngoài ra, nếu bạn chỉ muốn ngăn 1 trong các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang, bạn có thể thay đổi cú pháp sau.

 

Sau khi thêm thẻ meta Meta ở trên, trang của bạn sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google.

2. Sử dụng tiêu đề phản hồi HTTP để trả lại noindex

Ngoài thẻ meta Meta, bạn cũng có thể chọn trả lại tiêu đề X-Robots-Tag với giá trị noindex hoặc none trực tiếp trong phản hồi Http. Tiêu đề phản hồi có sẵn cho các tài nguyên không phải HTML, chẳng hạn như tệp PDF, tệp video và tệp hình ảnh.

Phản hồi HTTP mẫu sau đây chủ yếu sử dụng Thẻ X-Robots để hướng dẫn trình thu thập thông tin không lập chỉ mục trang web:

HTTP/1.1 200 OK
(…)
X-Robots-Tag: noindex
(…)

Trên đây là mục đích và 2 cách sử dụng noindex, thông thường chọn cách 1 vì cách 1 dễ và tiện lợi hơn. Cho dù bạn chọn cách nào, về cơ bản, bạn đang yêu cầu trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục 1 trang.

Sự khác biệt giữa noindex và robots.txt là gì?

Nhiều người có thể rất bối rối, sự khác biệt giữa noindex và robots.txt trong SEO là gì? Sự khác biệt chính là như sau.

noindex : Yêu cầu các công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang này.

robots.txt: Yêu cầu các công cụ tìm kiếm không thu thập dữ liệu các trang nhất định.

Trong SEO, thu thập dữ liệu không giống như lập chỉ mục. robots.txt chỉ yêu cầu các công cụ tìm kiếm không thu thập dữ liệu các trang nhất định, nhưng các trang đó vẫn có thể được lập chỉ mục. Nói cách khác, nếu bạn thực sự muốn 1 trang không được lập chỉ mục, bạn phải sử dụng noindex thay vì robots.txt.

Để biết toàn bộ cách sử dụng robots.txt, bạn có thể tham khảo bài viết sau.

Sự khác biệt giữa noindex và nofollow cho SEO là gì?

noindex là yêu cầu công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang và nofollow thường là để cho công cụ tìm kiếm biết rằng bạn không hiển thị 1 liên kết hoặc bạn không hiển thị liên kết được liên kết với trang này, nghĩa là không theo dõi liên kết trên trang này.

Thường có hai cách để sử dụng nofollow, được mô tả như sau:

Cách đặt và sử dụng nofollow

1. Thêm thuộc tính rel=”nofollow” vào siêu liên kết

Ví dụ: thêm thuộc tính nofollow vào siêu liên kết của 1 trong các trang web của bạn.

 

Thuộc tính rel=”nofollow” ở trên cho các công cụ tìm kiếm biết rằng bạn không hiển thị liên kết và không theo dõi liên kết đó.

2. Sử dụng thẻ meta meta cộng với nofollow

Bạn cũng có thể thêm thẻ meta meta trực tiếp vào khốitrên trang web, như sau.

 

Dòng thẻ meta ở trên có nghĩa là bạn muốn yêu cầu Google không theo dõi các liên kết ngay cả trên trang này.

noindex và nofollow được sử dụng cùng 1 lúc

Vì cả noindex và nofollow đều có thể sử dụng thẻ meta Meta nên cũng có thể sử dụng chúng cùng 1 lúc. Thông thường có bốn tình huống sau đây.

1.noindex,nofollow

Meta 標記:< meta name=”robot” content=”noindex , nofollow”>

Giải thích: Yêu cầu công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang này và không theo các liên kết gửi đi trên trang này.

2.chỉ mục, không theo dõi

Chuyển đổi meta:< meta name=”robots” content=”index , nofollow”>

Trang này có thể được lập chỉ mục, nhưng không nên theo dõi các liên kết trên trang này.

3.noindex,theo dõi

Định nghĩa meta:< meta name=”robot” content=”noindex , follow”>

Trang này không cần được lập chỉ mục, nhưng các liên kết trên trang này có thể được theo dõi và truy xuất. Về việc sử dụng noindex/follow, Matt Cutts thực sự đã giải thích nó trên video Youtube.

4.index,theo dõi

Chuyển đổi meta:< meta name=”robots” content=”index , follow”>

Việc thêm thẻ meta này cũng giống như việc thêm hay không thêm nó, bởi vì tình huống mặc định khi bạn không thêm nó là chỉ mục và theo dõi.

Trên đây là sự khác biệt trong việc sử dụng noindex và nofollow! Nói 1 cách đơn giản, noindex được sử dụng để yêu cầu các công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang và nofollow được sử dụng để yêu cầu các công cụ tìm kiếm không theo 1 liên kết (rel=”nofollow”) hoặc không theo các liên kết trên 1 trang (sử dụng thẻ meta meta ).

Để biết khái niệm và cách sử dụng nofollow đúng, bạn có thể tham khảo bài viết sau.

Ngoài ra, bốn trường hợp lập chỉ mục/theo dõi và ngăn lập chỉ mục/nofollow sau đây được lập thành hình dưới để dễ hiểu.

chỉ mục / noindex , theo dõi / nofollow

Khi nào thì sử dụng noindex?

noindex được sử dụng để nói với các công cụ tìm kiếm rằng bạn không muốn lập chỉ mục 1 trang nào đó. Vì bạn không muốn lập chỉ mục 1 trang nào đó, điều đó có nghĩa là phải có 1 số lý do cho trang này. Lý do tại sao bạn không lập chỉ mục muốn các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục cho nó. Các trường hợp sử dụng noindex phổ biến như sau.

1. Những nội dung không muốn tiết lộ

Ví dụ: có 1 số trang tương đối riêng tư trên trang web của bạn, chẳng hạn như trang đăng nhập nền trang web và trang giỏ hàng, đó là trường hợp.

2. Trang đang thử nghiệm

Nếu website của bạn chưa nâng cao và đang trong quá trình thử nghiệm thì chắc chắn bạn không muốn những thứ còn dang dở đó bị Google index, lúc này bạn có thể thêm thẻ noindex vào.

3. Các trang không quan trọng

Đối với 1 số trang không quan trọng trên website, bạn cũng có thể xem xét có nên thêm thẻ noindex hay không, chẳng hạn như chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng, tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ, v.v. Những trang này thực sự không hữu ích nếu chúng xuất hiện trong công cụ tìm kiếm.Những trang này cũng có thể được coi là bổ sungcác trang được gắn thẻ noindex.

Làm cách nào để kiểm tra xem trang noindex có được lập chỉ mục không?

Nếu bạn đã thêm thẻ meta Mata ngăn lập chỉ mục vào 1 trang nhưng vẫn không chắc liệu trang đó có được lập chỉ mục hay không, bạn có thể sử dụng hai trường hợp sau để truy vấn.

1.site: lệnh

“site:URL” có thể giúp bạn kiểm tra xem 1 URL nào đó của bạn có xuất hiện trên công cụ tìm kiếm Google hay không.Lệnh này khá phổ biến.

2. Sử dụng truy vấn bảng điều khiển tìm kiếm của Google

Google search console cũng có thể giúp bạn kiểm tra xem 1 URL nào đó có đang trong tình trạng được đưa vào hay không. Để có hướng dẫn đầy đủ về bảng điều khiển tìm kiếm của Google, vui lòng tham khảo bài viết sau.

Ngoài ra, như Matt Cutts thực sự đã đề cập, hãy sử dụngthẻ noindex và trang vẫn được lập chỉ mục, rất có thể trang của bạnCú pháp của noindex là sai. Bạn có thể tham khảo mô tả của Matt Cutts trên Youtube.

Ngoài ra, nếu bạn có 1 trang mà bạn không muốn Google lập chỉ mục và bạn muốn xóa trang đó khỏi kết quả tìm kiếm ngay lập tức, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Xóa URL của bảng điều khiển tìm kiếm của Google. Việc giảng dạy đầy đủ có thể tham khảo bài viết sau đây.

Bạn có 1 URL đã gửi có thẻ ngăn lập chỉ mục?

Khi bạn sử dụng Google search console để gửi URL, nếu có thông báo lỗi: “URL đã gửi có chứa thẻ ngăn lập chỉ mục” thì thường là do thẻ meta Meta của trang bạn gửi có chứa thẻ ngăn lập chỉ mục nên xảy ra lỗi này. thông báo xuất hiện.

Tại thời điểm này, bạn cần kiểm tra xem có dấu này trong khốicủa trang web hay không và xóa nó nếu có.

Nếu trang web của bạn được xây dựng bằng WordPress, 1 số trình cắm SEO sẽ thêm lệnh cấm vào 1 số trang tab. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể kiểm tra cài đặt của trình cắm SEO và bạn thường sẽ tìm thấy sự sụp đổ.

câu hỏi thường gặp về ngăn lập chỉ mục

Sự khác biệt giữa noindex và robots.txt cho SEO là gì?

noindex yêu cầu các công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang và robots.txt yêu cầu các công cụ tìm kiếm không thu thập dữ liệu các trang nhất định trên trang web. robots.txt không thể đảm bảo rằng 1 trang nhất định sẽ không được lập chỉ mục. Để ngăn 1 trang nhất định được lập chỉ mục, hãy sử dụng lệnh cấm lập chỉ mục.

Sự khác biệt giữa noindex và nofollow là gì?

noindex là yêu cầu các công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục 1 trang và nofollow là yêu cầu các công cụ tìm kiếm không theo liên kết hoặc không theo liên kết trên 1 trang.

tóm tắt ngăn lập chỉ mục

Noindex cũng là 1 phần của tối ưu hóa SEO, cụ thể là cần hiểu 4 tổ hợp của noindex và nofollow, chúng đại diện cho 4 ý nghĩa khác nhau.

Nói 1 cách đơn giản, nếu bạn muốn yêu cầu các công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục 1 trang nhất định, hãy sử dụng noindex; nếu bạn muốn yêu cầu các công cụ tìm kiếm không thu thập dữ liệu trang nào, hãy sử dụng robots.txt; nếu bạn muốn yêu cầu các công cụ tìm kiếm không theo các liên kết nhất định hoặc các liên kết trên 1 trang nào đó Nếu bạn muốn liên kết, hãy sử dụng nofollow.

tu van

Chia sẻ:
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận