Cái nào tốt hơn cho các cuộc họp từ xa

Cái nào tốt hơn cho các cuộc họp từ xa

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi cách chúng ta tiến hành công việc hàng ngày. Hạn chế đi lại và giãn cách xã hội đã dẫn đến các ứng dụng hội nghị truyền hình có tầm quan trọng lớn đối với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, gia đình...